Universidad Nacional de Educación a Distancia » LAUNIVERSIDAD » Departamentos » Economía Aplicada e Historia Económica » Representantes de profesores TutoresRepresentantes de profesores tutores

Profesora Da. Luisa María Romero Moreno (C.A. Sevilla) e-mail

Profesor D. Luisa Mas González (C.A.Gijón) e-mail


Representantes de estudiantes

Axel Alejandro Beltrán López e-mail

Pablo Álvarez Castillo e-mail


Representante del PAS

Don Dionisio González Fernández e-mail
Economía Aplicada e Historia Económica